Institut Aminuddin Baki

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Semakan 5430 pada 10:04, 28 Mei 2022 oleh Admin (bincang | sumb.) (→‎Logo)
(beza) ← Semakan terdahulu | Semakan semasa (beza) | Semakan berikutnya→ (beza)
Pergi ke navigasi Pergi ke carian

Iabenstek.jpg

Institut Aminuddin Baki (IAB) adalah sebuah institusi latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan bagi membangunkan keupayaan pengurus dan pemimpin pendidikan di semua peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). IAB berperanan bagi menghasilkan organisasi pendidikan yang berkualiti selaras dengan aspirasi negara Malaysia.

Sejarah Penubuhan

Institut Aminuddin Baki (IAB) telah ditubuhkan pada Mac 1979 dengan dikenali sebagai "Malaysian Educational Staff Training Institute" (MESTI). MESTI ialah sebuah Institut Latihan Pegawai-Pegawai Pendidikan yang status awalnya adalah sebahagian daripada Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pelajaran Malaysia pada masa itu. Pada awalnya bertempat di Bahagian Pendidikan Guru kemudiannya telah berpindah ke kampus Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi pada bulan Ogos 1979 sehingga September 1980 sebelum berpindah pula ke Blok 1, Kompleks Pantai Puri, Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur. Ia kemudiannya dikenali sebagai Institut Pengurusan Pendidikan Negara (IPPN) pada bulan Mac tahun 1985 selaras dengan perkembangan pesatnya dan serentak dengan perpindahan operasinya ke kampus induknya sendiri yang terletak di kawasan seluas 121 ekar di Sri Layang, Genting Highlands.

Pada 14 Mac 1988 YB Menteri Pendidikan Malaysia mengisytiharkan nama baru IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) sebagai mengenang jasa Allahyarham Aminuddin Baki (Penasihat Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu) dalam bidang pendidikan. Pada Februari 2014 IAB telah berpindah ke kampus induk di Kompleks Pendidikan Nilai, Bandar Enstek, Nilai, Negeri Sembilan dengan Kampus Genting Highlands dijadikan IAB Cawangan Genting Highlands. Sekarang IAB mempunyai satu kampus induk dan empat cawangan.

Logo IAB

Cawangan IAB

Misi dan Visi

Misi
Membangun kepemimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti.
Visi
Pusat pembangunan kepimpinan pendidikan yang terbilang.

Peranan IAB

IAB sebagai sebuah institusi latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan bagi membangunkan keupayaan pengurus dan pemimpin pendidikan di semua peringkat KPM.

Menghasilkan organisasi pendidikan yang berkualiti selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi maju mengikut acuan sendiri. IAB adalah teraju kecemerlangan pengurusan dan kepimpinan pendidikan negara. Sebagai sebuah institusi latihan pengurusan dan kepimpinan khusus dalam bidang pendidikan, IAB komited untuk menyediakan program latihan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan.

Fungsi dan Matlamat

Fungsi

IAB mempunyai dua fungsi utama.

 1. Fungsi pertama adalah melaksanakan program latihan yang berfokus kepada membangunkan kompetensi pemimpin sekolah dalam pelbagai aspek.
 2. Fungsi kedua adalah merangkumi tugas-tugas profesional lain seperti penyelidikan, penerbitan, pembangunan teknologi dan pentaksiran.

Pejabat Pendaftar pula menguruskan hal-hal pentadbiran dan pengurusan organisasi seperti sumber manusia, kewangan, infrastruktur dan infostruktur.

Fungsi IAB khususnya:

 • Latihan
 • Pentaksiran
 • Konsultasi
 • Penyelidikan
 • Penerbitan
 • Pasukan Pemikir

Matlamat

Stakeholder dan pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan teras yang ditawarkan, barisan pengurusan dan kepimpinan organisasi pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia, warga kerja IAB yang sejahtera dan berkompetensi tinggi, pengurusan kewangan dan sumber yang cekap, berhemat dan memberi pulangan nilai (value for money).

Nilai Perkhidmatan

 • Integriti (Integrity)
 • Profesionalisme (Profesionalism)
 • Budaya Permuafakatan (Team Work Culture)
 • Organisasi Pembelajaran (Learning Organisation)
 • Prestasi Tinggi (High Performance)
 • Inovasi (Innovation)

Dasar Latihan IAB

Dasar Latihan IAB menjadi rujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengoperasian latihan yang dilaksanakan oleh IAB.

Terma Latihan IAB

Takrifan terma Dasar Latihan IAB boleh dilihat di sini.

Kursus-Kursus Utama IAB

Kursus-kursus utama lAB termasuklah:

 1. Kursus lnstitusi;
 2. Kursus CPD (Continuous Professional Development);
  1. CPD IAB
  2. CPD PPPM
 3. Kursus Luar;
 4. Kursus Latihan dan Pembangunan Kepakaran pensyarah. Kursus yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kepakaran pensyarah IAB;
  1. Kursus Generik.
  2. Kursus Fungsional.
 5. Kursus-kursus yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Semua kursus yang dilaksanakan hendaklah telah didaftarkan dan ditakwimkan. Kursus tersebut hendaklah dilaksanakan di premis yang dibenarkan sahaja. Kursus secara pakej di luar kawasan boleh dilaksanakan atas keperluan dan dengan kebenaran Pengarah dan pegawai-pegawai KPM.

Kumpulan Sasaran Kursus IAB

Kumpulan sasaran kursus IAB adalah terdiri daripada pemimpin pendidikan pelbagai gred jawatan yang bertugas di:

 1. Sekolah di bawah kawalan KPM;
 2. Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD; dan
 3. Bahagian di KPM.

Kumpulan sasaran kursus CPD PPPM adalah terdiri daripada Pengetua/Guru Besar (PGB), Penolong Kanan (PK), Ketua Panitia, Guru Ketua Mata Pelajaran (GKMP), Setia Usaha Sukan dan lain-lain, School Improvement Partners (SIP+), Jurulatih Pakar Pembangunan Sekolah (School Improvement Specialist Coaches atau SISC+), Pensyarah IAB, Ketua Penolong Pengarah, Pengarah-Pengarah Bahagian dan JPN, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (TKPPM) dan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (KPPM).

Pelaksanaan Kursus IAB

Pernyataan Piagam Pelanggan

IAB komited untuk memberi kepuasan kepada stakeholder berdasarkan piagam pelanggan seperti berikut dan akan memastikan:

 1. Melaksanakan sekurang-kurangnya 98% program latihan yang didaftarkan dalam dokumen Program Latihan IAB pada tahun berkenaan;
 2. Memastikan sekurang-kurangnya 82% peserta kursus berpuas hati dengan program latihan IAB;
 3. Memastikan sekurang-kurangnya 82% peserta yang mengikuti program latihan berpuas dengan pengendalian sesi latihan oleh Pensyarah IAB dan Pensyarah Jemputan;
 4. Memaklumkan pelanggan tentang kelulusan sesuatu kursus yang dipohon sekurang-kurangnya empat minggu (4) sebelum kursus bermula;
 5. Memastikan prasarana latihan dan semua keperluan serta peralatan latihan berfungsi dengan baik dan dalam keadaan siap sedia untuk digunakan dalam tempoh satu (1) hari sebelum kursus bermula;
 6. Menjalankan sekurang-kurangnya sembilan (9) penyelidikan dan pembangunan sistem maklumat setahun;
 7. Menghasilkan sekurang-kurangnya 10 penerbitan setahun ;
 8. Menjalankan sekurang-kurangnya enam (6) program konsultansi termasuk khidmat pasukan pemikir setahun;
 9. Menghasilkan indeks keperluan latihan dan pembangunan profesioanal pemimpin sekolah bagi setiap negeri setiap tahun;
 10. Memastikan sekurang-kurangnya 80% peserta kursus berpuas hati dengan perkhidmatan sajian dan penginapan;
 11. Menyediakan perkhidmatan perpustakaan pada setiap hari bekerja mulai 8.30 pagi hingga 4.45 petang;
 12. Memastikan semua staf IAB mendapat peluang untuk mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun;
 13. Memastikan maklum balas kepada semua pertanyaan dan aduan pelanggan mengenai pengurusan perkhidmatan di IAB adalah menepati tempoh-tempoh berikut:
  (a). Akuan penerimaan dalam tempoh satu (1) hari.
  (b). Maklum balas awal dalam tempoh 15 hari.
  (c). Laporan status aduan dalam tempoh lima (5) minggu.

Struktur Organisasi

IAB diketuai oleh seorang Pengarah gred JUSA B dengan dibantu dua orang Timbalan Pengarah gred JUSA C iaitu Timbalan Pengarah Khidmat Profesional dan Timbalan Pengarah Khidmat Latihan serta Pendaftar gred M54. Terdapat lapan (8) buah pusat dan disokong oleh 26 buah jabatan yang melaksanakan dua (2) fungsi utama:

Pusat Dokumentasi Dan Sumber Pendidikan

 1. Jabatan Penerbitan Dan Dokumentasi
 2. Jabatan Pusat Sumber

Pusat Pembangunan Dasar Dan Inovasi Organisasi

 1. Jabatan Pengurusan Dasar Dan Perancangan
 2. Jabatan Pembangunan Staf
 3. Jabatan Pengurusan Inovasi Dan Standard Latihan
 4. Jabatan Hubungan Kerjasama Pendidikan Antarabangsa

Pusat Pentaksiran Kepimpinan Pendidikan

 1. Jabatan Pentaksiran Pemimpin Pelapis
 2. Jabatan Pentaksiran Master Trainer
 3. Jabatan Pentaksiran Pemimpin Sekolah

Pusat Penyelidikan, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

 1. Jabatan Penyelidikan Pendidikan
 2. Jabatan Penilaian Pendidikan
 3. Jabatan Latihan Pengurusan Dan Aplikasi TMK

Pusat Kepimpinan Komunikasi Dan Pengurusan Pejabat

 1. Jabatan Pembangunan Pengurus, Pemimpin Dan Eksekutif Pendidikan
 2. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat
 3. Jabatan Bahasa Dan Komunikasi

Pusat Pengurusan Teknologi

 1. Jabatan E-Pembelajaran
 2. Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat
 3. Jabatan Pembangunan Rangkaian Dan Senggaraan Komputer

Pusat Pembangunan Pengurusan Pendidikan

 1. Jabatan Asas Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan
 2. Jabatan Pengurusan Kurikulum Dan Kokurikulum
 3. Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid Dan Kaunseling
 4. Jabatan Pendidikan Asas Dan Komuniti

Pusat Konsultansi Dan Pembangunan Organisasi Pendidikan

 1. Jabatan Pembangunan Dan Kelestarian Institusi Cemerlang
 2. Jabatan Memperkasa Institusi Pendidikan
 3. Jabatan Coaching Dan Mentoring
 4. Jabatan Pengajian Komparatif Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan

Pejabat Pendaftar

 1. Unit Penyelaras Program
 2. Unit Domestik
 3. Unit Pengurusan Sumber Manusia
 4. Unit Kewangan dan Akaun
 5. Unit Pentadbiran
 6. Unit Pembangunan Dan Fasiliti
 7. Unit Aset dan Setor
 8. Unit Pengurusan Perolehan
 9. Unit Perhubungan dan Media

Lokasi

Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kompleks Pendidikan Nilai
71760 Bandar Enstek
Negeri Sembilan

Tel: 06-7979 200
Fax: 06-7979 300
Web: http://iab.moe.edu.my
Emel: iab@iab.edu.my

Pautan Aplikasi Dalam Talian