Dasar Latihan IAB

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Pergi ke navigasi Pergi ke carian

Pengenalan

Dasar Latihan IAB menjadi rujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengoperasian latihan yang dilaksanakan oleh IAB. Tatacara pelaksanaan pengurusan latihan adalah tertakluk kepada Dokumen Kualiti MS ISO 9001 : 2015 IAB sebagai terma rujukan utama. Dasar Latihan ini hendaklah dibaca bersama-sama Prosedur Latihan IAB dan Dasar e-Pembelajaran IAB. Pelaksanaan pengurusan program latihan adalah berdasarkan kepada peruntukan kewangan (ABM) atau sumber lain yang diluluskan pada tahun semasa dan tertakluk kepada Arahan Perbendaharaan serta Pekeliling Kewangan yang sedang berkuat kuasa.

Tujuan

Dasar ini bertujuan memberi penjelasan mengenai pelaksanaan Dasar Latihan untuk pihak yang terlibat selaras dengan pelaksanaan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam dan Dasar Latihan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia serta peraturan lain yang sedang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Dasar ini dirangka bertepatan dengan fungsi IAB sebagai pusat latihan Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan. Di samping itu, pematuhan Dasar Latihan memastikan kursus yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.