KOMPAS

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Pergi ke navigasi Pergi ke carian
Domain KOMPAS

Kompetensi Pemimpin Sekolah (KOMPAS©)

Pengenalan

Dalam memastikan program latihan di IAB sentiasa bersifat terkini, instrumen KOMPAS© telah disediakan oleh Institut Aminuddin Baki bagi mengenal pasti keperluan pembangunan profesional pengetua dan guru besar berdasarkan 26 kompetensi yang dikenali sebagai Kompentasi Pemimpin sekolah. KOMPAS© adalah gabungan enam domain kompetensi utama yang diperlukan oleh pemimpin sekolah Malaysia berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh IAB (Amin et al.,2008). Susulan daripada kajian tersebut, KOMPAS© dibangunkan bagi mengenal pasti keperluan latihan dan pembangunan pemimpin sekolah. Kearah itu, program latihan telah disusun mengikut domain seperti yang terkandung dalam Kompetensi Pemimpin Sekolah Malaysia (KOMPAS) di samping kompetensi setiap latihan turut dinyatakan bagi tujuan memudahkan para pelanggan khususnya pemimpin sekolah memilih kursus yang sesuai dengan keperluan. Instrumen KOMPAS© boleh diakses melalui alamat http://sistem.iab.edu.my/ikompas/1_login.aspx.

Sasaran

Sasaran utama KOMPAS© ialah pengetua dan guru besar bagi mendapatkan PROFIL KOMPETENSI mereka. Walau bagaimanapun, KOMPAS© juga boleh dimanfaatkan oleh pegawai perkhidmatan pelajaran yang berminat untuk menjadi pemimpin sekolah. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah boleh menggunakan Profil Kompetensi bagi tujuan merancang program pembangunan profesional pemimpin sekolah negeri atau daerah masing-masing.

Rajah 1

Rasional

KOMPAS© dibangunkan bagi membantu pemimpin sekolah mengetahui dengan tepat keperluan pembangunan latihan dan pembangunan profesional yang diperlukan. Dengan adanya instrumen ini, keperluan kompetesi dapat diperoleh berdasarkan laporan profil kompetensi. Profil Kompetensi boleh diakses secara real time apabila pengguna mengakses instrumen tersebut secara dalam talian mengikut kesesuaian dan keselesaan di tempat sendiri. Profil Kompetensi mengandungi dua pelaporan iaitu profil mengikut domain kompetensi seperti Rajah 1 dan profil mengikut setiap kompetensi seperti Rajah 2.

Rajah 2

Kandungan Instrumen

KOMPAS© adalah instrumen taksiran kendiri yang mengandungi 100 item. Pengguna KOMPAS© dikehendaki memberi respons secara jujur tahap keperluan kompetensi mereka berdasarkan pernyataan yang diberi. Anggaran masa untuk menyempurnakan instrumen ini ialah 30 minit. Pengguna dibenarkan menyimpan dan mencetak Profil Kompetensi, setiap pemimpin sekolah boleh merancang pembangunan dan pembacaan ataupun mengikut kursus-kursus yang bersesuaian. Pemimpin sekolah yang berminat mengikuti kursus-kursus anjuran IAB boleh memohon dan mendaftar melalui i-permohonan dalam Sistem Bersepadu (IAB Insyst) yang boleh dicapai melalui laman web IAB di alamat URL http://iab.moe.edu.my

Kursus Yang Telah Ditawarkan Berdasarkan KOMPAS

Kursus Jangka Panjang

Kursus Jangka Pendek