Pelaksanaan Kursus IAB

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Pergi ke navigasi Pergi ke carian

Kaedah Latihan

Adalah dicadangkan semua kursus yang dilaksanakan oleh IAB menggunapakai Kaedah Latihan 70:20:10. Kaedah latihan ini akan dipertingkatkan penggunaannya dari semasa ke semasa.

Lokasi

Kursus-kursus yang dilaksanakan di IAB lnduk dan cawangan hendaklah dilaksanakan mengikut zon yang telah ditetapkan seperti yang berikut (Pengecualian hanya boleh dilakukan atas kelulusan Pengarah):

Bil. Tempat Zon
1 IAB lnduk, Bandar Enstek WP Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Johar dan WP Kuala Lumpur
2 IAB Cawangan Genting Highlands Pahang, Terengganu dan Perak Selatan
3 IAB Cawangan Utara Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Perak Utara
4 IAB Cawangan Sarawak Sarawak
5 IAB Cawangan Sabah Sabah, WP Labuan dan Lawas Sarawak

Pemilihan Peserta

Pemilihan peserta bagi kursus-kursus yang dilaksanakan di IAB lnduk dan cawangan hendaklah berdasarkan zon yang telah ditetapkan seperti di atas (Pengecualian hanya boleh dilakukan atas kelulusan Pengarah).

Premis

Kursus-kursus boleh dilaksanakan dipremis seperti berikut;

  • Di premis IAB Bandar Enstek, IAB Cawangan Genting Highlands, IAB Cawangan Utara, IAB Cawangan Sarawak dan IAB Cawangan Sabah. Kursus juga boleh dilaksanakan di lnstitut Latihan Awam (ILA) seperti di BTPN, IPG, PKG dan sebagainya.
  • Kursus-kursus dalam perkara 4 juga boleh dilaksanakan di premis lain berdasarkan keperluan dan prosedur kewangan yang berkuatkuasa.

Dasar e-Pembelajaran (eP)

Dasar e-Pembelajaran adalah seperti berikut;

  • Merujuk kepada dokumen Dasar e-Pembelajaran IAB yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan dan Profesional IAB Bil 1 /2017 bertarikh 24 Januari 2017.
  • Mulai 2018, IAB menyasarkan 1 Pusat 1 CPD iaitu setiap Pusat mempunyai sekurang-kurangnya satu kursus yang melaksanakan 30 peratus kaedah penyampaian kursus secara dalam talian bagi kursus-kursus sedia ada sebelum atau pada 31 Disember setiap tahun.
  • Bagi kursus-kursus baharu, pembangunan kursus secara dalam talian diwajibkan mencapai sekurang-kurangnya 30 peratus mulai 2018.