Latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Pergi ke navigasi Pergi ke carian

Pengenalan

SKKSM

Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia (SKKSM) digubal berteraskan kepada Rukun Negara, Wawasan 2020. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta berlandaskan teori-teori berkaitan pendidikan terkini. SKKSM menyediakan standard kompetensi dalam sembilan (9) bidang iaitu:

Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi

Bidang ini menghuraikan kompetensi yang harus dimiliki oleh sesorang pengetua / guru besar dalam menggerakkan sumber bagi mencapai objektif organisasi, dan mencakupi aspek pembentukan hala tuju organisasi, konsep pembelajaran sepanjang hayat, menangani perubahan serta kualiti peribadi dan profesional.

Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan

Model Mengurus Perubahan:

Model Kurt Lewin
Model Kurt Lewin mengetengahkan tiga langkah dalam mengurus sesuatu perubahan. Ia meliputi Unfreeze, Change dan Refreeze.
Unfreeze
Ia melibatkan proses pencairan. Banyak perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan, misalnya perubahan dalam kurikulum. Perubahan ini diturunkan mandat daripada pihak atasan untuk dilaksanakan arahan-arahan kepada orang bawahan. Sebagai pemimpin sekolah, Guru Besar / Pengetua melaksanakan tugas pencairan dengan merubah mindset guru-guru agar menerima perubahan. Misalnya pengajaran dan pembelajaran tradisional (chalk and talk) perlu diubah mindset kerana ia lebih tertumpu kepada berpusatkan guru. Proses unfreezing memerlukan kesediaan guru-guru untuk berganjak dari amalan lama, yang kurang berkesan dan tidak dapat melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.
Change
Berpandukan kepada garis panduan amalan dan iklim baru yang hendak diperkenalkan oleh pentadbir, sub-ordinat mulai menggerakkan diri mereka ke arah perubahan tersebut. Dalam proses ini, pentadbir perlu menerangkan dengan jelas perubahan bagaimana yang hendak dilakukan. Sediakan instrument, panduan tindakan, terma, norma dan apa sahaja rujukan yang boleh digunakan oleh sub-ordinat. Proses perubahan ini akan lebih mudah jika sub-ordinat menerima proses perubahan ini secara kolektif. Ikuti 3 langkah perubahan seperti di bawah
Freezing
Peringkat freezing membekukan amalan perubahan baru sebagaimana yang diarahkan oleh ketua. Sub-ordinat menjadikan amalan itu sebagai rutin dan darah daging. Kekalkan momentum dan kualiti tindakan. Gunakan garis panduan terma dan norma untuk memperbaiki setiap kesilapan. Pentadbir mulai tonjolkan the best practices untuk dicontohi oleh sub-ordinat lain.

Sila rujuk blog http://ilmu.edublogs.org

Stail Kepimpinan

Model Membangun Kapasiti Ke Arah Penambahbaikan Sekolah

Membina Rangkaian Pembelajaran Profesional
Tujuannya untuk menyokong perpindahan sesuatu inovasi dalam warga sekolah dan menyediakan ruang dan peluang kepada pemimpin sekolah untuk sama-sama belajar sesama sendiri. Pemimpin sekolah memerlukan Komuniti profesional dalam kalangan rakan sejawatan yang mereka boleh terlibat secara jujur, membuat refleksi terhadap amalan mereka, mengalakkan pertukaran idea dan maklum balas semerta; berbincang; yang boleh mencabar diri mereka dalam membangunkan kepimpinan kendiri dan membuat transformasi pada komuniti sekolah.
Mengamalkan Kajian berasaskan Data dalam Amalan Mereka
Mengerakkan pemimpin agar melihat data sebagai satu alat bagi akauntabiliti dan pematuhan, dan prestasi sekolah dapat dipertingkatkan melalui penggunaan data. Data dapat mempamerkan dengan jelas titik perbandingan dan prestasi murid-murid. Analisa tersebut dapat membuka peluang untuk merancang sesuatu tindakan. Data Prestasi murid menjadi alat paling berkesan untuk membuat penilaian secara kritikal terhadap amalan sekolah, bermula dari pengajaran dalam bilik darjah hingga polisi sekolah.
Membina Kapasiti dan Coaching
Kolaborasi dan sesi pengurusan prestasi dapat menyediakan sekolah dengan peluang untuk belajar melalui kajian, di mana sesuatu masalah dapat dikenalpasti, dan merangka pelan tindakan. Namun begitu, sebagus mana peluang pembelajaran ini yang tersedia, para pendidik memerlukan sokongan individu untuk menterjemahkan pelan tindakan yang baik itu kepada satu amalan yang lestari (sustainable). Justeru, coaching adalah diperlukan dalam kerja buat mereka sama ada pentadbir, pemimpin guru dan kaunselor.
Kempinan Distributif dan Pasukan Sangat Berfungsi
Teori perubahan di peringkat sekolah meletakkan pengetua/ guru besar sebagai agen utama perubahan. Model ini memerlukan sumber-sumber dalam membangun kapasiti pengetua/guru besar. Model ini amat bergantung pada komitmen tinggi pengetua/guru besar. Dalam usaha untuk menjadi perubahan bertahan lama di sekolah, pengetua/ guru besar perlu memberi kuasa (empower) di setiap peringkat di sekolah untuk menjadi pemangkin perubahan; membina sistem dan struktur sesuai untuk melaksanakan inisiatif perubahan; membina budaya yang konsisten di sekolah agar mesej ke arah budaya cemerlang dapat dipegang oleh murid-murid dan para guru.

Soalan lazim

Bagaimana kita menyokong kepimpinan sekolah yang utuh?
Melalui visi instuksional, strategi-strategi, komuniti pembelajaran dan persekitaran pembelajaran yang meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah.
Bagaimana mewujudkan mekanisma ke arah pencambahan idea?
Mengalakkan berlakunya perpindahan inovasi antara sekolah-sekolah
Bagaimana membina rangkaian pemimpin?
Melalui strategi instruksional, mempamerkan kejayaan, dan toolkits agar dapat dipertingkatkan kapasiti keseluruhan sistem untuk berubah
Bagaiman membina dan mengekalkan pemimpin berbakat?
Mengalakkan mereka berada dalam bidang pendidikan di sekolah, membina pelbagai peluang-peluang untuk mereka terlibat bagi memperkasakan sekolah
Sumber: https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/publications/A%20Capacity-Building%20Model-Nov2016-Consortium.pdf

Pengurusan Kurikulum

Bidang ini memberikan fokus kepada fungsi pemimpin sebagai pengurus kurikulum yang mengerakkan segala sumber untuk menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi memastikan kejayaan semua murid.

PAK 21

Kepimpinan Instruksional

Pengurusan Kokurikulum

Pengurusan Hal Ehwal Murid

Pengurusan Kewangan

Pengurusan Pentadbiran Pejabat

Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal

Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

Pengurusan Perhubungan Luar

Tujuan SKKSM

Ia disediakan untuk:

 1. Memantapkan tahap profesionalisme pengetua/ guru besar sekolah;
 2. Menyediakan dokumen panduan yang harus difahami dan diikuti oleh pengetua/ guru besar dalam melaksanakan tugas mereka
 3. digunakan oleh pihak-pihak di Kementerian Pelajaran Malaysia (Kementerian Pendidikan Malaysia) dan agensi lain yang berkaitan bagi tujuan latihan dan pembangunan pengetua/ guru besar dan bakal pengetua/ guru besar
 4. dijadikan rujukan/panduan oleh pengetua/ guru besar dalam melaksanakan penilaian kendiri

KOMPAS

Instrumen KOMPAS© telah disediakan oleh Institut Aminuddin Baki pada 2008 bagi mengenal pasti keperluan pembangunan profesional pengetua dan guru besar berdasarkan 26 kompetensi yang dikenali sebagai Kompentasi Pemimpin sekolah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di sini.

Kemahiran dalam Kepimpinan (Leadership skills)

Online Editor: Jabatan Aplikasi Komputer, IAB GH (24 Mei 2018)

Moral Imperative

Michael Fullan memberikan 10 garis panduan berikut berkaitan kepimpinan sekolah iaitu:

 1. Elakkan menyalahkan,# mulakan kecil / berfikir besar (jangan terlalu / micromanage),
 2. fokus kurikulum,
 3. mengajar, mentaksir, dan budaya profesional,
 4. mengambil risiko,
 5. mengupayakan orang lain,
 6. mengaitkan visi kepada matlamat dan proses perubahan,
 7. memutuskan apa yang tidak anda lakukan,
 8. membina sekutu,
 9. tahu bila perlu berhati-hati,
 10. berhenti mencari "silver bullet"


Mengubah Konteks (kerangka, persekitaran)

 • Jika ingin merubah satu fungsi dalam konteks sosial, maka mulakan dengan langkah yang kecil dahulu (ubah situasi semasa, ubah tingkah laku-kepercayaan bersama diluahkan & dipupuk)
 • Fokus pada usaha untuk mengubah budaya dan keadaan kerja
 • Apa patut sekolah, guru, pihak pentadbir tahu dan mampu buat
 • Menambahbaik keseluruhan sistem tidak akan berlaku hanya dengan visi bagi satu sistem yg kuat
 • Perlu ada panduan utama dan sokongan
 • Zahirkan tujuan, keterujaan, dan tengaga (motivasi dalaman atau strategi yang akan gagal

Ciri-ciri Pemimpin Lima Tahap

 • Tahap 1: Pertama Siapa Dulu Kemudian dan Apa(Meletakkan orang yang betul untuk kerja yang betul)
 • Tahap 2: Berhadapan dengan Fakta Yang Kejam /Brutal Facts(Berani menghadapi apa kenyataan, tetapi teguh berpendirian bahawa anda akan berjaya)
 • Tahap 3: Hedgehog Concept(Apa yang anda minati? Apa yang anda boleh jadi terbaik; Apa yang menggerakkan sekolah?)
 • Tahap 4: Budaya Disiplin (Ada guru yang mempunyai disiplin dari segi pemikiran, dan tindakan maka hasilnya akan terzahir
 • Tahap 5: Pecutan Teknologi (Gunakan teknologi terpili sahaja)

Keadaan kerja yang kondusif agar guru yang bagus dapat dikekalkan di sekolah

 • Harapan yang tinggi, bina hubungan dengan guru lain (berkhidmat untu beri bimbingan & panduan, bukan arahan SYMP dari atasan)
 • Bina hubungan dengan komuniti
 • Perlu ada tekanan yang membina
 • Guru-guru saling percaya-mempercayai (guru-guru, guru-pentadbir, guru-murid, guru-ibubapa dsb)

Moral Imperative di peringkat Sekolah

 • Semua murid belajar, jika terdapat jurang antara murid lemah dan murid pandai, maka kita kecilkan jurang tersebut, apa yang kita belajar membolehkan kita menjadi warga negara dan pekerja yang berjaya (dalam masyarakat pengetahuan berasaskan moral). Ini berlaku di 4 tahap - individu, sekolah, serantau, masyarakat

Adakah penting untuk mengulangi peranan pengetua sebagai ketua pejabat berbanding dengan peranan mereka dalam mengubah sekolah dan sistem sekolah?

 • Ada Individu yang sedikit membantu, namun ia tidak mengubah bagaimana sekolah beroperasi , maka tidak banyak perbezaan/perubahan yang berlaku pada sekolah secara keseluruhannya.
 • Ada membawa perubahan pada sekolah – namun ada kalangan mereka bermulut manis tetapi kejam, tidak jujur dari segi integriti dalam pelaksanaan (Bryk and Schneider, 2002). Justeru, Atropi PERCAYA timbul apabila individu itu melihat orang lain tidak bertingkahlaku seperti sepatutnya yakni konsisten dengan tugas & tanggungjawab yang dipikul, mereka mendengar tetapi TIDAK melakukan TINDAKAN SUSULAN; justeru, guru-guru yang bagus menghadkan interaksi mereka dengan guru-guru yang tidak profesional, maka hilanglah kepercayaan sesama rakan sekerja, ketidakcukupan kompetensi berlaku
 • Data dibincang untuk menambahabik pengajaran, ini hanya dapat terlaksana di peringkat daerah jika Pemimpin sekolah menerajui prosesnya
 • Letak orang yang terbaik di tempat yang betul, sokong mereka and beri peluang untuk mereka laksanakan tugas sebaik mungkin

Artikel Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan IAB

Artikel :Kepimpinan Berkualiti

 • PENGENALAN

Dalam mana-mana organisasi perkara yang paling utama yang perlu diberi perhatian ialah kepimpinan. Kepimpinan yang berkualiti dan berkesan mampu membawa sesebuah organisasi ke arah kejayaan dan kemajuan. Kini, tugas kepimpinan seseorang pengurus dan pentadbir semakin mencabar dewasa ini sejajar dengan arus globalisasi. Oleh itu para pemimpin perlu meningkatkan kualiti diri serta mempunyai nilai, etika dan moral yang tinggi untuk mengadaptasi sesuatu perubahan ke dalam organisasi. Para pemimpin perlu mempunyai kerangka konsep yang boleh dijadikan panduan dalam urusan kepimpinan. Pemimpin harus membuat penilaian dan pembetulan semula jika terdapat strategi yang tidak membawa kepada penambahbaikan organisasi. Langkah mereka bentuk kerangka konsep, beberapa elemen perlu diambil kira seperti ciri-ciri kepimpinan, tingkah laku kepemimpinan, situasi kepemimpinan dan faktor-faktor yang menyokong.

 • KEPIMPINAN

Secara umumnya, kepimpinan ialah satu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain supaya melaksanakan tugas-tugas dengan rela demi pencapaian matlamat organisasi. Menurut kajian-kajian Bass (1981 ), Krech dan Crutchfield (1950), serta Nahavandi A (1997) telah merumuskan bahawa seorang pemimpin adalah seseorang yang boleh mempengaruhi individu atau kumpulan dalam organisasinya, mendorong mereka untuk menuju ke arah matlamat yang ditetapkan dan memandu mereka untuk mencapai matlamat tersebut dan akhirnya mencapai keberkesanan organisasi.

 • TEORI KEPIMPINAN
 1. Teori Sifat

Teori ini menjelaskan sifat kepimpinan itu wujud setelah mereka diberi kedudukan sebagai pemimpin dan bukannya sebab kebolehan yang wujud secara semula jadi. Menurut Stephen Robbins (197 4) dalam bukunya Organizational Behavior bahawa sifat-sifat seperti kecekapan, berkuasa, keyakinan diri dan tahap daya yang tinggi adalah sifat utama kepimpinan.

 1. Teori Kelakuan

Kelakuan kepimpinan dapat dikenalpasti sebagai penentu kepada kepimpinan yang efektif, maka individu boleh dilatih dan dididik untuk menjadi pemimpin yang efektif. Menurut Douglas McGregor dalam bukunya The Humanside of Enterprise (1966) menyatakan pengikut secara amnya boleh bergerak soma ada secara dorongan diri atau dorongan orang lain (pemimpin).

Artikel: Ke Arah Pengwujudan Sekolah Penyayang

 1. Penyunting Makalah: Dr Noraziah Abdul Aziz & Pn Netty Yushani Yusof
 2. Penyunting dalam talian: Aziyah Mohd Yusoff
 • Pengertian