IAB

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Jump to navigation Jump to search

Institut Aminuddin Baki (IAB)

Pada 14 Mac 1988, YB. Menteri Pendidikan Malaysia mengisytiharkan nama baru IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) sebagai mengenang jasa Allahyarham Aminuddin Baki (Penasihat Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu) dalam bidang pendidikan. IAB terus memainkan peranannya sebagai institusi latihan yang berwibawa di bawah beberapa orang Pengarah seperti berikut:

Nama Mula Tamat
Dr. Hussein bin Hj. Ahmad 16 November 1988 1 Disember 1992
Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid Disember 1992 Akhir 1998
Dr. Ab Rahim bin Selamat Akhir 1998 Ogos 2000
Dato' Dr. Wan Chik Rahmah Wan Din 1 September 2000
Dr. Haji Ishak bin Sin 30 Disember 2004
Dr. Zulwali Kifli bin Merawi 1 Mei 2005 16 Mei 2006
Dr. Haji Khair bin Mohamad Yusof 16 Jun 2006 30 September 2009
Dato' Abd Ghafar bin Mahmud 1 Oktober 2009 7 November 2010
Dato' Dr. Amin bin Senin 7 Februari 2011 12 Mac 2013
Dato' Hj. Khairil bin Hj. Awang 11 Julai 2012 5 januari 2015
Puan Hajah Serina binti Sauni 10 April 2015 07 Mac 2016